top of page

ה"אפקט הפיזי הטבעי" הייחודי של מבנה הפירמידה יכול להגביר את עוצמת הפוטוסינתזה של צמחים בתנאי תאורה נמוכים, להרוג פתוגנים וחיידקים באוויר ועל פני השטח של צמחים, לבודד את ערוצי ההולכה של זרימת האוויר של מחלות הנישאות באוויר ולשפר את בריאות הצמח. מהירות ההובלה של יוני סידן תוך תאיים מקדמת את הצמיחה של יבולים ללא שימוש בחומרי הדברה ודשנים מלאכותיים. בנוסף לייצור מזון בטוח, הוא יכול גם ליצור יתרון מיוחד בנוף הפירמידה.

מדף שתילה תלת מימדי פירמידה / חוות פעולה

מק"ט: 12
300,000NT$ מחיר רגיל
240,000NT$מחיר מבצע
גודל: 2.5 מיליון
    bottom of page